image of a Asian women with tree background

Về tôi

Lời chào từ Đà Lạt,

Mình là Hồng Vân. Nhiều năm nay mình rẽ qua rẽ lại giữa nghề viết và công tác xã hội mà không gặp khó khăn gì. Cứ cho là mình thích bắt cá hai tay đi nhưng sự thật là vậy.

Hai công việc này đều cho mình nhiều niềm vui cũng như những lúc muốn chửi thề. Dĩ nhiên mình cũng đã chửi thề luôn rồi nhưng mình vẫn sống với nó.

Trang web này để mình chia sẻ về những gì sau công việc, suy nghĩ, đời sống nhộn nhịp hay yên tĩnh, giông bão hay bình yên, gian nan hay an nhàn mà chúng ta ai cũng từng trải qua. 

Ngoài ra, mình muốn học hỏi thêm, có hội hợp tác với các bạn bè đồng nghiệp trong tư cách một người viết tự do khi có cơ hội. 


My name is Van. I have been working between social development and journalism sine 2004 until now. I like to meet new people, listen to people story, understand what motive them to what they did. My work and my career together give me both joy and sadness but that is what I am willing to take. 

This is the place where I want to share about the “behind the scene” of my work and my thoughts about things I experience, people I have met and beyonds. 

Besides, I would like to learn form folks around me and create the opportunity to work as in independent writers when there is chance.